Social media

Tijdens de lessen van de Sero gym kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social
media van de Sero gym pagina’s. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven door
middel van een schrijven bij ons balie team.